Personvernerklæring

 

 

Innledning

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for itrenhold.no sine nettsider og våre applikasjoner. It Renhold har organisasjonsnummer: 919 937 718 og er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: itrenhold.no og vår app fra GooglePlay og App Store

Personopplysninger som behandles

IT Renhold samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
– Kontaktperson
– Adresse/fakturaadresse
– Telefonnummer og e-postadresse
– Kommentarer

– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan informasjon innhentes?

IT Renhold samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema
– Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
– Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
– Ved påmelding til webinar, kurs og konferanser
– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
– For å kunne sende relevant informasjon
– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på itrenhold.no, vår app fra GooglePlay og App Store , vårt CRM-system og nyhetsbrev. I tillegg benytter vi epost marketing system Freshmail som er databehandler og som gjør at vi kan kommunisere med våre kunder og sende relevant informasjon.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men IT Renhold kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av IT Renhold som databehandler.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. IT Renhold har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i ett av IT Renholds systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger IT Renhold har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at IT Renhold ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Telefon 32 99 30 37
hjelp@itrenhold.no
IT Renhold, Kongleveien 29, 3055 Krokstadelva.