Rengjøringstjenester – under korona-tiden (Smittevask)

Rengjøringstjenester – under koronavirus-pandemien
Virusets evne til å overleve på flater og tekstiler SARS-CoV-2 (koronaviruset) smitter primært gjennom dråpe- og kontaktsmitte ved at viruset slynges ut ved hosting og nysing. Dråpene faller ned på flater i omgivelsene og kan føre til indirekte kontaktsmitte.

For å begrense spredning av det nye koronaviruset har nasjonale myndigheter innført en rekke tiltak rundt renhold. Hva er forsvarlig renhold?

  • Rengjør alle kontaktflater nøye og ofte
  • Hyppig desinfisering av overflater (Hyppig overflate desinfeksjon er ett godt forebyggende tiltak.)

Det er også veldig viktig å sørge god håndhygiene med hyppig håndvask og bruk av håndsprit.

«It Renhold» Følger anbefalte retningslinjer rundt renholdsrutiner. Vi følger utviklingen av koronaviruset nøye, og tar alle nødvendige forholdsregler for at alle tjenester skal fungere som normalt.

Har du behov for Smittevask eller utvidet renhold?


Vi utfører også smittevask der det er påvist smitte av Covid-19 (Coronavirus).

I forbindelse med COVID-19, Vi følger alle anbefalte retningslinjer rundt renholdsrutiner.

Vi følger utviklingen av koronaviruset nøye og tar alle nødvendige forholdsregler for at alle tjenester skal fungere som normalt.

4.6/5 - (117 votes)