Flytting

Å flytte er ofte mer kaos enn kos. Her kommer det noen tips til at flyttingen blir enklere uten irritasjon og rot. Tips til flytting PlanleggPlanlegg i god tid før og ikke flytt i ferietiden. Det er da de fleste velger å flytte og da blir det vanskeligere å finne noen ledige flyttebyråer og vaskehjelp. […]